hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 461/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/04/2018
Người ký Ông Vương Đình Huệ - Phó TTg Chính phủ
Trích yếu Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của TTCP Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 27/04/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_461_QĐ-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com