hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 11/04/2018
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh Văn phòng VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV ngày 11/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong phân bổ kinh phí sự nghiệp NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 11/04/2018
Tài liệu đính kèm CV_25_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com