hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1780/UBND-KTN
Ngày ban hành 10/04/2018
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 1780/UBND-KTN ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh V/v xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/04/2018
Tài liệu đính kèm CV_1780_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com