hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 72/TB-UBND
Ngày ban hành 09/03/2018
Người ký Ông Trương Công Trân - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 72/TB-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 09/03/2018
Tài liệu đính kèm TB_72_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com