hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1016/UBND-KTTH
Ngày ban hành 01/03/2018
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 1016/UBND-KTTH ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Tài liệu đính kèm CV_1016_UBND-KTTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com