hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 4629/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/12/2017
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 4629/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/12/2017
Tài liệu đính kèm QĐ_4629_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com