hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 81/UBND-KTN
Ngày ban hành 08/01/2018
Người ký Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 81/UBND-KTN ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh V/v hủy bỏ Công văn số 2052/UBND-KTN ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi phục vụ Chương trình bê tông GTNT và Chương trình KCH kênh mương
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/01/2018
Tài liệu đính kèm CV_81_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com