hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 7080/UBND-KTTH
Ngày ban hành 15/12/2017
Người ký Ông Trần Đình Tùng - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 7080/UBND-KTTH ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn thanh toán, quyết toán nguồn vốn NSNN hỗ trợ và nguồn vốn huy động khác thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 15/12/2017
Tài liệu đính kèm CV_7080_UBND-KTTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com