hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 6777/UBND-KTTH
Ngày ban hành 04/12/2017
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 6777/UBND-KTTH ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 04/12/2017
Tài liệu đính kèm CV_6777_UBND-KTTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com