hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 4245/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2017
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ năm 2016 kéo dài thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 04/12/2017
Tài liệu đính kèm QĐ_4245_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com