hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1891/SNN&PTNT-KHTC
Ngày ban hành 01/12/2017
Người ký Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 1891/SNN&PTNT-KHTC ngày 01/12/2017 của Sở NN&PTNT V/v hướng dẫn định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi ngoài đối tượng đã quy định tại Quyết định số 321/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/6/2016
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày có hiệu lực 01/12/2017
Tài liệu đính kèm CV_1891_SNN&PTNT-KHTC
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com