hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 4171/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2017
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/11/2017
Tài liệu đính kèm QĐ_4171_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com