hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 08/KH-BCĐ
Ngày ban hành 27/11/2017
Người ký Ông Huỳnh Tấn Đức - UVTT Ban Chỉ đạo tỉnh
Trích yếu Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 27/11/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã của thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 27/11/2017
Tài liệu đính kèm KH_08_KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com