hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 4089/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2017
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 20/11/2017
Tài liệu đính kèm QĐ_4089_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com