hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 6342/KH-UBND
Ngày ban hành 17/11/2017
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Kế hoạch số 6342/KH-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung các nội dung tổ chức sự kiện "Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam"
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 17/11/2017
Tài liệu đính kèm KH_6342_KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com