hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 128/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 10/11/2017
Người ký Ông Lê Muộn - Chánh VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 128/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/11/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v khen thưởng trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/11/2017
Tài liệu đính kèm CV_128_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com