hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 5817/UBND-KTN
Ngày ban hành 25/10/2017
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 5817/UBND-KTN ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và xét công nhận thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2017
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 25/10/2017
Tài liệu đính kèm CV_5817_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com