hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 408/TB-UBND
Ngày ban hành 10/10/2017
Người ký Ông Trương Công Trân - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/10/2017
Tài liệu đính kèm TB_408_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com