hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 5464/UBND-KTN
Ngày ban hành 10/10/2017
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 5464/UBND-KTN ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh V/v khẩn trương thực hiện rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng NTM theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/10/2017
Tài liệu đính kèm CV_5464_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com