hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 88/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 06/09/2017
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP chuyên trách VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 88/VPĐPNTM-HCTH ngày 06/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả Chương trình nông thôn mới đến tháng 9/2017
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 06/09/2017
Tài liệu đính kèm CV_88_VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com