hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 89/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 07/09/2017
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP chuyên trách VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 89/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v kiểm tra kết thúc khóa học "Chương trình Đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới" (lần 2)
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 07/09/2017
Tài liệu đính kèm CV_89_VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com