hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đến nay, toàn tỉnh thực hiện dồn điền đổi thửa đạt gần 18,5 nghìn ha (08/08/2018)
Sáng nay 7/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị tổng kết công tác dồn diền đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, bàn nhiệm vụ, giải pháp về dồn điền đổi thửa và công tác tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hoá thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/9/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị, hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho cư dân nông thôn khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015 (thay thế Quyết định 58/2007/QĐ-UBND, gọi tắt là Cơ chế 23) và Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND. Sau 07 năm triển khai, Cơ chế 23 đã thu được nhiều kết quả đáng kể, tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất được khắc phục; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, tăng năng suất và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đến nay các địa phương đã thực hiện dồn điền đổi thửa lên đến 18.500 ha(chủ yếu là trên đất lúa) ở 9 huyện, 92 xã, 455 thôn; diện tích đo đạc, chỉnh lý biến động ruộng đất được 15.627 ha, đạt 84,5% so với diện tích thực hiện; diện tích cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới Giấy CNQSD đất và chỉnh lý trang 4) gần 7.042 ha, đạt 45,1% so với diện tích đã đo đạc..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, công tác dồn điền, đổi thửa đóng vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kích thích nông dân tham gia sản xuất hàng hoá, góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên diện tích cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đạt hơn 45% so với diện tích đã đo đạc. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần phối hợp giải quyết khẩn trương, tạo sự hài lòng đối với người dân.

Thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát diện tích đất sản xuất còn lại có nhu cầu và khả năng để dồn điền đổi thửa; chỉ đạo, vận động các HTX và nông dân thực hiện liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với diện tích sau dồn điền đổi thửa.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh thêm: Sau dồn điền đổi thửa là công tác tích tụ ruộng đất. Đây là chủ trương tất yếu phải thực hiện trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến sản xuất hiện đại theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người nông dân hiện nay...

 

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  179 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay