hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 4703/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2016
Người ký Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh V/v Công nhận xã Hương An, huyện Quế Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V trực thuộc huyện Quế Sơn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/12/2016
Tài liệu đính kèm QĐ_4703_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

https://truoctrandau.com