hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
  
OCOP thúc đẩy phát triển nông thôn Quảng Nam
Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) sẽ được tiến hành tại Quảng Nam trong năm nay. Mục đích chính vẫn là để người dân các vùng nông thôn cải ...
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Nhân rộng mô hình
Hơn một năm nay, việc xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, tạo động lực ...
Góp sức xây dựng quê hương
Những năm qua, nông dân huyện Duy Xuyên phát triển kinh tế nhằm nâng cao nguồn thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống, đồng thời góp công sức và tiền ...
Tà Lu, đổi thay từ nông thôn mới
Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo của xã Tà Lu (huyện Đông Giang) có nhiều đổi thay, từ điện - đường ...
Tôm – lúa liên tục phát triển
Mô hình luân canh một vụ tôm, một vụ lúa (tôm – lúa) là loại hình sản xuất đặc trưng và quan trọng trong cơ cấu nuôi tôm nước lợ ở các tỉnh ven biển vùng ...
Hương Biển 3 thách thức bệnh bạc lá
Kết quả lây nhiễm nhân tạo vi khuẩn bạc lá lúa trong vụ ĐX 2017 - 2018 trên giống lúa Hương Biển 3 tại Hải Phòng (có giám sát của Chi cục Trồng trọt - ...
Thư viện ảnh

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

Đăng nhập